Kategoriat

Blogi

Miten kulttuuriset arvot muokkaavat asenteita seksikumppanuuksia kohtaan?

2023-03-17

Miten kulttuuriset arvot muokkaavat asenteita seksikumppanuuksia kohtaan?

Seksuaalikäyttäytyminen ja asenteet seksiä kohtaan vaihtelevat suuresti eri puolilla maailmaa, ja kulttuuriset arvot ja normit vaikuttavat niihin voimakkaasti. Eri kulttuureissa suhtaudutaan eri tavoin seksikumppanuuksiin ja siihen, kuinka monta kumppania ihmisellä on elämänsä aikana, aina siveellisyydestä satunnaiseen seksiin.
Monissa perinteisissä yhteiskunnissa seksuaalista puhtautta ja uskollisuutta arvostetaan suuresti, ja esiaviollinen seksi ja avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat tabuja. Joissakin kulttuureissa seksi ennen avioliittoa on moraalisesti tuomittavaa, ja tällaiseen käytökseen syyllistyvät henkilöt voivat joutua sosiaaliseen hyljeksintään tai fyysiseen rangaistukseen. Toisaalta joissakin kulttuureissa seksiä pidetään luonnollisena osana elämää, ja seksuaalisuuden tutkimiseen kannustetaan.
Joissakin yhteiskunnissa useat seksikumppanit merkitsevät miehisyyttä ja seksuaalista rohkeutta, toisissa taas siveettömyyttä ja moraalista rappiota. Joissakin kulttuureissa seksikumppaneiden määrä elämänsä aikana on läheisessä yhteydessä ihmisen itsetuntoon, kun taas toisissa kulttuureissa sitä pidetään yksityisasiana, josta ei pitäisi keskustella julkisesti.
Yksi silmiinpistävimmistä eroista suhtautumisessa seksiin ja seksikumppaneihin voidaan havaita länsimaisten ja itäisten kulttuurien välillä. Monissa länsimaisissa yhteiskunnissa satunnainen seksi on laajalti hyväksyttyä, ja yksilöt voivat harrastaa seksiä useiden kumppanien kanssa koko elämänsä ajan. Näin ei kuitenkaan ole monissa itämaisissa kulttuureissa, joissa seksiä pidetään usein pyhänä tekona, jota tulisi harrastaa vain avioparien kesken.
Esimerkiksi Japanissa seksuaalista käyttäytymistä säännellään voimakkaasti sosiaalisilla normeilla ja kulttuurisilla odotuksilla. Seksiä pidetään usein yksityisasiana, ja seksuaalista toimintaa koskevia keskusteluja pidetään tabuina. Tämä näkyy japanilaisten aikuisten vähäisessä seksuaalisessa aktiivisuudessa ja siinä, että ihmisillä on vain vähän seksikumppaneita koko elämänsä aikana.
Sen sijaan länsimaisissa kulttuureissa, kuten Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa, korostetaan seksuaalista vapautta ja kokeilunhalua. Satunnainen seksi on laajalti hyväksyttyä, ja yksilöillä voi olla useita seksikumppaneita elämänsä aikana ilman, että he joutuvat kohtaamaan merkittävää sosiaalista leimautumista.
Joissakin kulttuureissa, kuten Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kulttuureissa, seksuaalista käyttäytymistä säätelevät voimakkaasti uskonnolliset ja kulttuuriset normit. Ennen avioliittoa tapahtuvaa seksiä pidetään usein moraalittomana ja kiellettynä, ja avioliiton ulkopuolisilla suhteilla voi olla vakavia seurauksia. Tämä heijastuu seksuaalisen tukahduttamisen ja seksuaalisten toimintahäiriöiden korkeaan määrään aikuisten keskuudessa näillä alueilla.

Kuinka monta seksikumppania ihmisillä on ympäri maailmaa?

Ennen kuin syvennymme tietoihin, on tärkeää huomata, että seksikumppaneiden määrä ei ole "oikea" tai "väärä". Jokaisella on omat arvonsa ja mieltymyksensä seksin suhteen, ja niin kauan kuin se on yhteisymmärrykseen perustuvaa ja turvallista, kukin voi itse päättää, mikä on hänelle sopivaa. Kulttuurieroilla voi kuitenkin olla suuri merkitys siinä, miten ihmiset suhtautuvat seksiin ja ihmissuhteisiin.

Yhdysvallat.

Aloitetaan Yhdysvalloista. Kinsey-instituutin tutkimuksen mukaan miesten keskimääräinen seksikumppaneiden määrä koko elämänsä aikana on Yhdysvalloissa 6,7 ja naisten 4,3 kumppania. Tämä määrä kuitenkin vaihtelee iän mukaan, ja nuoremmilla ihmisillä on yleensä enemmän kumppaneita kuin vanhemmilla sukupolvilla. Yhdysvaltoja pidetään usein seksuaalisesti liberaalina maana, mutta on tärkeää huomata, että kulttuuriset ja uskonnolliset arvot vaikuttavat edelleen ihmisten asenteisiin seksiä kohtaan.

EU

Tuore tutkimus paljasti, että Yhdysvaltoihin verrattuna eurooppalaiset suhtautuvat seksuaalisuuteensa tyypillisesti löysemmin. Esimerkiksi Ranskassa ihmiset harrastavat keskimäärin 11,6 seksikumppania elämänsä aikana, Espanjassa 10,4 ja Italiassa 6,5 kumppania. Nämä kansat hyväksyvät satunnaisen seksin avosylin, ja usein pariskunnat harrastavat useita suhteita ennen kuin sitoutuvat toisiinsa pitkäaikaisesti tai jopa avioliittoon!

Skandinavia

Pohjoismaalaisilla, jotka tunnetaan yleisesti välinpitämättömästä suhtautumisestaan seksuaalisuuteen, on huomattavasti korkeampi seksikumppaneiden keskiarvo muihin kansoihin verrattuna. Pelkästään Norjassa ja Tanskassa elinikäisten seksikumppaneiden määrä on 16,2 ja 15,3 - mikä on hyvä osoitus siitä, miten rennosti ihmiset näissä valtioissa suhtautuvat erilaisten suhteiden tutkimiseen ja läheisyyden kokeilemiseen.

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

Sen sijaan monissa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa satunnaisen seksin määrä on paljon pienempi ja perinteisiä arvoja korostetaan enemmän. Esimerkiksi Egyptissä miehillä on keskimäärin vain 1,5 ja naisilla 0,8 seksikumppania koko elämänsä aikana. Tämä kuvastaa kulttuurinormeja, jotka estävät esiaviollisen seksin ja avioliiton ulkopuolisten suhteiden harrastamisen näissä maissa.

Aasia

Aasiassa asenteet seksiä kohtaan ovat konservatiivisempia kuin lännessä. Singaporen kansallisen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan Kiinassa on keskimäärin 2,2 seksikumppania miehillä ja 1,4 naisilla. Japanissa miehillä on keskimäärin 4,1 ja naisilla 2,7 seksikumppania koko elämänsä aikana. Nämä alhaiset luvut johtuvat osittain kulttuurisista arvoista, joissa korostetaan siveyttä ja avioliittoa.
Myös muissa maissa, kuten Intiassa, aikuisten seksikumppaneiden määrä on hyvin alhainen - miesten keskimääräinen elinikäisten kumppaneiden määrä on 2,2 ja naisten 1 kumppani - johtuen vahvoista esiaviollisuutta koskevista kulttuurisista tabuista.

Latinalainen Amerikka

Latinalaisessa Amerikassa asenteet seksiä kohtaan ovat yleisesti ottaen rennompia kuin Aasiassa mutta konservatiivisempia kuin Euroopassa. Erään tutkimuksen mukaan Brasiliassa on keskimäärin 10,2 seksikumppania, kun taas Meksikossa se on 6,6 ja Argentiinassa 6,1.
On tärkeää huomata, että nämä ovat vain keskiarvoja, ja kunkin maan sisällä on paljon vaihtelua. Kulttuuriset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat siihen, miten ihmiset suhtautuvat seksiin ja parisuhteisiin, ja on mahdotonta tehdä yleistyksiä mistään tietystä maasta.

Johtopäätökset

Yhteenvetona voidaan todeta, että kulttuuriset arvot ja asenteet seksiä ja seksuaalista käyttäytymistä kohtaan voivat vaihdella suuresti eri kulttuureissa eri puolilla maailmaa. Uskonto, sukupuoliroolit ja -odotukset, historialliset ja yhteiskunnalliset tekijät sekä yksilön uskomukset ja asenteet muokkaavat kaikki kulttuurisia asenteita seksiä kohtaan. Näiden erojen ymmärtäminen ja kunnioittaminen on avainasemassa onnistuneiden ja tyydyttävien suhteiden rakentamisessa kulttuurien välisessä seurustelussa. Jos siis olet valmis tutkimaan uusia kulttuurisia näkökulmia seksiin ja ihmissuhteisiin, harkitse rekisteröitymistä useille online-deittisivustoille ja aloita matkasi jo tänään!

Author profile

Ville Järvinen

Online-deittibloggaaja

Ville Järvinen on tunnettu online-deittibloggaaja parhaatdeittisivut.fi-sivustolla, joka tarjoaa arvokkaita oivalluksia ja vinkkejä menestyksekkääseen nettideittailuun.

Muita artikkeleita aiheesta blogi

 • Tinder SELECTin paljastaminen: Tinder: Nostamalla treffipelisi

  2023-12-19

  Tinder SELECTin paljastaminen: Tinder: Nostamalla treffipelisi

  Online-deittailun alati kehittyvässä maailmassa Tinder on tehnyt jälleen yhden uraauurtavan liikkeen, kun se on ottanut käyttöön eksklusiivisen Tinder SELECT -jäsenyyden. Tämä premium-jäsenyys, jonka tarkoituksena on parantaa deittikokemustasi, avaa ovet moniin ainutlaatuisiin etuihin, jotka erottavat sen tavallisesta Tinder-tarjonnasta. Tässä blogikirjoituksessa selvitämme, mitä Tinder SELECTillä on tarjottavanaan ja miten voit avata tämän eksklusiivisen deittialueen.

  Ville Järvinen

  Ville Järvinen

  Online-deittibloggaaja

  3 min read
 • Parhaat 30 Pickup Lines, jotka saavat sydämet lepattaa

  2023-12-12

  Parhaat 30 Pickup Lines, jotka saavat sydämet lepattaa

  Deittailun ja romantiikan maailmassa hyvin ajoitettu ja viehättävä iskurepliikki voi olla avain jään murtamiseen ja ikimuistoisen ensivaikutelman tekemiseen.

  Ville Järvinen

  Ville Järvinen

  Online-deittibloggaaja

  1 min read